Behandeling Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®

Bloedverdunners zijn een soort medicatie die het vermogen van het lichaam om stolsels in het bloed te vormen, vermindert.

Dit doen ze door de aanmaak van vitamine K in de lever te remmen of direct de stollingsfactoren Xa of IIa (NOAc) te remmen.

Hierdoor duurt het langer voordat uw bloed stolt. Dit type geneesmiddel lost geen reeds gevormde stolsels op, maar helpt voorkomen dat een bestaand stolsel groter wordt.

Van nieuwere orale anticoagulantia (NOAc's) is gemeld dat ze minder bijwerkingen hebben en minder bloedingen veroorzaken, maar het zijn nog steeds anticoagulantia.

U moet deze nieuwe medicijnen met uw arts bespreken om te zien of ze geschikt voor u zijn.

Zie Thrombus Wiki

Zijn directe of "nieuwe" anticoagulantia nog bruikbaar en vergoed

Marc Righini, Lucia Mazzolai, Philippe de Moerloose. Welk antistollingsmiddel voor welke patiënt?
Rev Med Zwitserland 2013

Situaties waarin vitamine K-antagonisten de eerste keuze blijven

  • Patiënten die al zijn behandeld met vitamine K-antagonisten en bij wie antistolling stabiel en gemakkelijk te behandelen is.
  • Patiënten met nierinsufficiëntie.
  • Patiënten met gastro-intestinale aandoeningen met een verhoogd risico op bloedingen.
  • Slechte naleving.
  • Financiële beperkingen.
  • Hartklepdragers.

Gunstige situaties voor nieuwe anticoagulantia.

  • Introductie van antistollingsbehandeling.
  • Patiënten bij wie de antistolling niet stabiel is op vitamine K-antagonisten.
  • Aanwezigheid van meerdere interacties tussen geneesmiddelen.
Samenvattend laat deze korte reflectie zien dat als de nieuwe anticoagulantia een grote vooruitgang betekenen, vitamine K-antagonisten waarschijnlijk nog een mooie toekomst voor de boeg hebben.