Historiek

Soignies, VIBAST (Verantwoord Individueel Beheer van de Anti-Stollingstherapie) is een patiëntenvereniging die recent werd opgericht voor patiënten die levenslang een antistollingsbehandeling nodig hebben ten gevolge van een mechanische hartklep, auriculaire fibrillatie, aangeboren afwijking,...

De vereniging heeft als doel patiënten tijdens hun orale anticoagulatietherapie ondersteuning te bieden, van gedachten te wisselen en ervaringen te delen om zodoende gemoedsrust te bewerkstellingen.

Antistolling en levenskwaliteit

Naar schatting zijn er in België 100.000 mensen, waaronder jonge kinderen, die gedurende lange tijd of permanent, orale anticoagulantia (anti-vitamine K) nemen. Hier zijn verschillende redenen voor: enerzijds naar aanleiding van het dragen van een artificiële hartklep, anderzijds ten gevolge van een pathologie van het hart (al dan niet ischemisch), een veneuze trombose of een andere pathologie of afwijking.

Voor elke patiënt wordt een therapeutische coagulatiewaarde in INR(1) (gewoonlijk tussen 2 en 3) nagestreefd, op basis waarvan de dosis anti-vitamine K wordt bepaald.

De vitamine K productie kan echter zeer variabel zijn en de dosis aan anti-vitamine K bijgevolg ook. De vastgelegde dosis is niet definitief, er zijn immers ook externe factoren die van invloed kunnen zijn :
  • Eetgewoontes: sommige voedingsmiddelen (bijvoorbeeld broccoli, kool, spinazie, venkel, sla, lever) bevatten aanzienlijk veel vitamine K
  • Alcohol beïnvloedt het effect van anti-vitamine K (AVK) en kan de coagulatietijd verhogen.
  • Geneesmiddelen zoals antibiotica, antipyretica en ontstekingsremmende middelen alsook hormonale behandelingen beïnvloeden het effect van AVK
Bovendien is het bij kinderen niet altijd gemakkelijk om met precisie de oorsprong en hoeveelheden van het opgenomen voedsel te kunnen bepalen. Deze variabiliteit kan ernstige gevolgen met zich meebrengen voor de patiënt: hoe groter de coagulatiewaarde (INR), hoe meer risico op bloedingen terwijl een te lage coagulatiewaarde (INR) kan leiden tot een risico op trombose (bloedklontervorming).

Deze onzekerheid betekent voor de patiënt een constante bron van angst.
De waarde van vandaag is namelijk niet per definitie de waarde van morgen. De waarden kunnen immers onophoudelijk veranderen op basis van wat de betrokkene eet, drinkt, als medicatie kan genomen hebben alsook van zijn/haar gezondheidstoestand (bijvoorbeeld diarree). Hierdoor heerst er bij de patient een voortdurende vraag: bevind ik me wel binnen de therapeutische zone (INR) ?

Zelfcontrole

Dit impliceert dat de patiënt onder anti-vitamine K zijn coagulatiespiegel (INR, Quick of PTT) regelmatig moet controleren. De enige doeltreffende manier om zich gerust te stellen, is zichzelf in geval van twijfel te controleren (bepalen van de INR) en de behandeling aan te passen op basis van het resultaat. Er bestaan toestellen waarmee de patiënt zelf de coagulatiespiegel in INR kan meten. Deze mogelijkheid is een goede aanvulling, naast de traditionele wijze van INR bepaling via bloedafname, een laboratoriumonderzoek en het verkrijgen van resultaten bij de huisarts.

Studies tonen aan dat bij zelfcontrole de risico's van bloedingen of verdikkingen, en bijgevolg de mortaliteit, verminderen.

VIBAST, samen verbeteren wij ons welzijn

Door zich te verenigen zullen de patiënten vlugger erkenning krijgen, daarnaast biedt de vereniging een discussieplatform en is ze een aanspreekpunt voor externe partners.

(1) INR (International Normalized Ratio) is een waarde die de doeltreffendheid van de antistollingsbehandeling van de AVK familie, weergeeft