Interactie geneesmiddelen

Farmacokinetische interacties met directe orale anticoagulantia

(niet-limitatieve lijst)

Enzymremmers (risico op overdosis in DOAC's).

  CYP344     Pgp

  API    RIVA     DABI     EDO

 • Amiodaron
 • Atorvastatine
 • Azithromycine
 • Ciclosporine
 • Claritromycine
 • Diltiazem
 • Erytromycine
 • Fluconazol
 • Itraconazol
 • Ketoconazol
 • Posaconazol
 • Ritonavir
 • Saquinavir
 • Tacrolimus
 • Verapamil
 • Voriconazol
 • - gematigd   - sterk
 •   /       - zwak
 •   /       - gemid
 • - gematigd   - sterk
 • - sterk       - sterk
 • - gematigd   - zwak
 • - gematigd   - gemid
 • - gematigd     /
 • - sterk       - sterk
 • - sterk       - sterk
 • - sterk       - zwak
 • - sterk       - sterk
 • - sterk       - sterk
 • - zwak       - gemid
 • - gematigd   - sterk
 • - sterk         /
 •       ⇑ 36%   ⇑ 60%     ⇑ 40%
 •         NS     ⇓ 18%     ⇑ 2%  
 • ⇑20%   ⇑47%     SPC       ⇑73%
 • ⇑60%   ⇑54%     ⇑ 49%
 • ⇑40%
 •       ⇑34%             ⇑ 85%
 •       ⇑42%
 • ⇑100% ⇑160%   ⇑153%     ⇑87%
 •       ⇑153%
 • ⇑22%          SPC  
 •       ⇑40%     ⇑170%   ⇑ 53%
Onderzoek


    Interactie niet significant.

    Let op als ++RF van accumulatie:
≥ 75 jaar oud, ≤ 60 kg, IR of andere remmer
voorbeeld: RIVA + Amiodaron + matige nierfalen + leeftijd: ⇑ OOC 107%.

    Gebruik niet aanbevolen of zelfs gecontra-indiceerd.

    Dosering aan te passen.

Enzymatische inductoren (risico van onderdosering in DOAC's).

  CYP344     Pgp

  API    RIVA     DABI     EDO

 • Carbamazepine
 • Sint-janskruid
 • Fenobarbital
 • Fenytoïne
 • Rifampicine
 • + sterk       +mod
 • + sterk       + sterk
 • + sterk       + laag
 • + sterk       + laag
 • + sterk       + sterk
 • ⇓50%                 ⇓ 35%
 • ⇓54%   ⇓50%   ⇓67%     ⇓34%

API: Eliquis® -RIVA: Xarelto® - DAB: Pradaxa® - EDO: Lixiana®
DOAC: Directe orale antiguagulantia - Pgp: P-glycoproteïne - SPC: samenvatting van productkenmerken.
- remmer, + inductor - NS: niet significant - RF: risicofactor - OOC: oppervlakte onder de curve.

Gegevens beschikbaar over effect op OOC.
Een lege cel betekent niet dat er geen interactie is (ontbrekende gegevens).


    Gebruik om te vermijden
Persistentie 2 - 3 weken na het stoppen van de inductor.