Therapeutische opleiding

Therapeutische voorlichting en anticoagulantia


Definitie van therapeutisch onderwijs.

"Therapeutische patiënteneducatie" heeft tot doel patiënten te helpen de vaardigheden te verwerven of te behouden die ze nodig hebben om hun leven met een chronische ziekte het best te beheren. Het is een integraal en permanent onderdeel van de patiëntenzorg.

Het omvat georganiseerde activiteiten, waaronder psychosociale ondersteuning, bedoeld om patiënten bewust te maken en te informeren over hun ziekte, zorg, ziekenhuisorganisatie en -procedures, en gezondheids- en ziektegerelateerd gedrag.
Dit is bedoeld om hen (en hun families) te helpen hun ziekte en behandeling te begrijpen, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zorg, met als doel hen te helpen hun kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren"; (WHO-Europa 1998, HAS INPES 2007).

Therapeutisch onderwijs in de loop van de tijd

Dankzij de therapeutische vooruitgang in cardiovasculaire pathologieën in de afgelopen 30 jaar zijn mortaliteit en morbiditeit duidelijk gedaald.

Patiënten die hun acute pathologieën hebben overleefd, ontwikkelen echter chronische pathologieën. Bovendien gaat de toename van de levensverwachting gepaard met een toename van de prevalentie van atheromateuze aandoeningen.

In België leidt het socialezekerheidstekort ertoe dat de kosten van de gezondheid in aanmerking worden genomen. Vervolgens moet het zorgtraject van de patiënt worden geoptimaliseerd door de opnameduur te verkorten en de kans op complicaties te verkleinen.

Therapeutische opvoeding krijgt hier zijn betekenis. Een goed opgeleide patiënt vertraagt ​​complicaties als gevolg van hun ziekte en vermijdt heropnames.

Het beveiligen van het medicatiecircuit bevordert voorlichting over anticoagulantia om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren, waardoor het risico op complicaties en heropnames die verband houden met het gebrek aan kennis van de patiënt over deze behandelingen, wordt verminderd.

Een goed geïnformeerde patiënt zal zich beter aan zijn behandeling houden. De arts realiseert zich vaak niet dat wat hij als niet-naleving beschouwt, in feite niet-naleving van de behandeling is, en dit door een gebrek aan adequate informatie. Zo is aangetoond dat vooral onder degenen die niet wisten waarom hun orale antistollingsbehandeling was voorgeschreven, zogenaamde “non-compliant” patiënten werden gevonden.

In de loop van de tijd evolueert de therapeutische opvoeding naar aandachtig luisteren waarbij de ervaring, de psychosociale omgeving van de patiënt, de doelstellingen en de uitleg een betere kwaliteit van de therapeutische opvoeding garanderen.

Het is niet het delegeren van zorg van zorgverleners aan de patiënt. Het is het versterken van de capaciteiten van de patiënt en/of zijn omgeving om de pathologie en de behandeling in eigen hand te nemen, zodat de patiënt een actor wordt in zijn gezondheid en een partner wordt van de zorgverleners.